Sơn Phủ EPOXY

Trang chủ / Sơn Công Nghiệp / Sơn Phủ EPOXY

Tên sản phẩm sơn

Tên sản phẩm sơn

Mã sản phẩm : SK-16
Chống loang màu
Bền màu
Chống nấm mốc
Chống bong tróc
Lượng VOC thấp
Tên sản phẩm sơn

Tên sản phẩm sơn

Mã sản phẩm : SK-18
Chống loang màu
Bền màu
Chống nấm mốc
Chống bong tróc
Lượng VOC thấp
Tên sản phẩm sơn

Tên sản phẩm sơn

Mã sản phẩm : SK-19
Chống loang màu
Bền màu
Chống nấm mốc
Chống bong tróc
Lượng VOC thấp
Tên sản phẩm sơn

Tên sản phẩm sơn

Mã sản phẩm : SK-20
Chống loang màu
Bền màu
Chống nấm mốc
Chống bong tróc
Lượng VOC thấp