Bột trét cao cấp PUTTY EXTERIOR PROFESSIONAL

 QUI CÁCH: Bao 40Kg | 1 – 1,25 m2/kg/lớp 

 
- Dùng để làm phẳng các bề mặt tường và bê tong ngoài nhà.
- Tăng cường chức năng chống thấm nước từ bên ngoài
- Sử dụng cho lớp sơn phủ: Sơn thường à sơn lau chùi ngoại thất
- Dùng để làm phẳng các bề mặt tường và bê tong ngoài nhà.
- Tăng cường chức năng chống thấm nước từ bên ngoài
- Sử dụng cho lớp sơn phủ: Sơn bán bóng và siêu bóng
 

 

Bột trét cao cấp  PUTTY EXTERIOR PROFESSIONAL-53

Sản phẩm khác