Sơn Phủ Alkyd bóng ALKYD FINISH GLOSS

QUI CÁCH: 800 MLvà 3 L và 16 L| 9 - 11 m2/kg/lớp 35µm
- Là sơn phủ gốc alkyd .
- Màng sơn mờ.
- Độ bám dính cao, màng sơn dẻo.
- Sử dụng cho các bề mặt gỗ, kim loại  trong nhà và ngoài trời
- Chịu thời tiết 
- Là sơn phủ gốc alkyd có độ bóng cao.
- Độ bám dính cao, màng sơn dẻo.
- Sử dụng cho các bề mặt gỗ, kim loại  trong nhà và ngoài trời.
- Chịu thời tiết 
- Màu sắc: theo bảng màu

 

 

Sơn Phủ Alkyd bóng ALKYD FINISH GLOSS-25

Sản phẩm khác