Sơn Lót Chống Kiềm 2 in 1 ALKALI LOCK

  QUI CÁCH : 3,5L và 18L
- Dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên trong nhà.
- Chống kiềm hoá và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện,
- Thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc.
- Dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt ngoài trời.
- Chống kiềm hoá và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện,
- Thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc.
- Tăng sự kết dính của lớp sơn phủ với tường
 

 

Sơn Lót Chống Kiềm 2 in 1 ALKALI LOCK-12

Sản phẩm khác