Sơn Trong Bóng IN HIGH GLOSS

QUI CÁCH: 1L và 5L và 18L | 12 - 14 m2/kg/lớp

- Dùng sơn phủ hoàn thiện bề mặt trong nhà.
- Cho bề mặt tường láng, phẳng, màng sơn bóng mờ.
- Chống phấn hóa.
- Độ phủ cao, không bị loang màu
- Thoải mái lau chùi.
- Dùng sơn phủ hoàn thiện bề mặt trong nhà. 
- Cho bề mặt tường láng, phẳng, màng sơn bóng.
- Chống phấn hóa.
- Độ phủ cao, độ bóng cao.
- Chống thấm từ bên ngoài.
- Thoải mái lau chùi.
- Che lắp các khe nứt nhỏ

 

Sơn Trong Bóng  IN HIGH GLOSS-34

Sản phẩm khác